TÄVLING AVSLUTAD: Tack för alla bidrag!

Nu är tävlingen “Fairtrade i varje kundkorg!” avslutad och vi tackar för alla fina bidrag. Nedan ser ni de 8 vinnarna som får varsin korg fylld med Fairtrade-märkta produkter och en prenumeration på tidningen Camino till ett gemensamt värde av 700kr.

Läs de fullständiga tävlingsvillkoren här.

 

Det börjar med Fairtrade

puff-rapport-det-borjar-med-fairtrade_300x290pxTorka under regnperioden, skyfall mitt i skördetid. Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för odlare av våra vanligaste råvaror. Samtidigt vill allt fler konsumenter att deras varor skall produceras med större miljöhänsyn. Men utan mat på bordet, hur ska odlarna kunna ta ansvar för en hållbar produktion?

Odlare av till exempel te, kaffe bananer, kakao lever ofta under svåra ekonomiska förhållanden med bristande möjligheter att försörja sina familjer eller låta sina barn gå i skolan. Och klimatförändringarna har blivit en av de största utmaningarna. För när effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna.read

Odlare i länder med utbredd fattigdom måste ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen miljö- och klimatpåverkan.

En hållbar utveckling är en utveckling där fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete går hand i hand.

Genom att handla Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin egen klimat- och miljöpåverkan i produktionen.

Fairtrade ger odlare verktyg för att handskas med klimatförändringarnas konsekvenser. Dessutom banar Fairtrade-certifieringen väg, såväl ekonomiskt som genom producentstöd, för omställning till ekologisk odling.

Cambio el climático - att tackla klimatförändringarna

Engagera dig

Fairtrade Challenge